Gwasanaeh Chwilio

Mae mynediad at gofnodion yn rhad ac am ddim ar y safle yn Archifau Gwent, a gellir gwneud ymholiadau hefyd trwy e-bost os na allwch ymweld. 

Bydd gwybodaeth am ein gwasanaeth a'n casgliadau bob amser yn cael ei rhoi am ddim, ond os yw'r ymholiad yn cynnwys ymchwilio ein casgliadau codir tâl. Gwneir hyn p'un a ddarganfyddir unrhyw wybodaeth berthnasol ai peidio, gan ein bod yn codi tâl am amser staff Gweler ein rhestr o wasanaethau chwilio a chopïo yn ogystal ag ein catalogau, yr Hwb Archifau a chatalog Darganfod yr Archifau Cenedlaethol i gael mwy o wybodaeth am ein casgliadau a’r gwasanaethau sydd ar gael.