Ymwadiad

Cyffredinol

Mae Archifau Gwent yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan hon (www.gwentarchives.gov.uk) yn gyfredol ac yn gywir, ond ni all dderbyn unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol am unrhyw wallau neu hepgoriadau. Mae Archifau Gwent yn cadw’r hawl i wneud newidiadau heb rybudd.

Os dewch chi o hyd i unrhyw wybodaeth ar ein tudalennau yr ydych yn credu ei bod yn anghywir neu’n amhriodol, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Problemau Firysau

Mae Archifau Gwent yn ymdrechu i wirio gwybodaeth sydd ar gael i’w lawrlwytho ar y safle yma am firysau. Ni all Archifau Gwent dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a all ddigwydd o ganlyniad i’r defnydd o ddeunydd a lawrlwythwyd, rydym yn argymell bod defnyddwyr yn gwirio eto pob deunydd a lawrlwythir gyda’u meddalwedd gwirio firysau eu hunain.

Safleoedd Trydydd Parti

Fel cyfleuster i chi, efallai bydd Archifau Gwent, ar y safle hwn, yn darparu dolenni at wefannau eraill sy’n cael eu cynnal gan gyrff neu bobl eraill.  Os ydych chi’n defnyddio’r safleoedd yma, byddwch yn gadael y safle hwn. Os penderfynwch chi ymweld ag unrhyw safle trwy ddolen, byddwch yn gwneud hynny ar eich cyfrifoldeb eich hun a’ch cyfrifoldeb chi yw cymryd pob cam posibl i warchod yn erbyn firysau neu elfennau dinistriol eraill.  Nid yw Archifau Gwent yn cynnig unrhyw warant na chyflwyniad ynglŷn â, ac nid yw’n cymeradwyo, unrhyw wefannau cysylltir iddynt na’r wybodaeth sydd arnynt neu unrhyw gynnyrch neu wasanaethau a ddisgrifir yno.  Nid yw dolenni’n awgrymu bod Archifau Gwent yn cymeradwyo, yn gysylltiedig â neu wedi eu hawdurdodi’n gyfreithiol i ddefnyddio unrhyw nod masnach, enw masnach, logo a ddangosir neu sy’n hygyrch trwy’r dolenni, neu fod unrhyw safle wedi eu hawdurdodi i ddefnyddio unrhyw nod masnach, enw masnach. logo neu symbol hawlfraint Archifau Gwent.

 Adolygiadau

Gall Archifau Gwent adolygu’r Telerau yma ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru’r postiad yma. Fe’ch cynghorir i ymweld â’r dudalen yma o dro i dro i adolygu’r Telerau sy’n bod ar y pryd oherwydd rydych wedi eich rhwymo ganddynt. Gall rhai rhannau o’r Telerau yma gael eu goresgyn gan hysbysiadau cyfreithiol a ddynodir yn benodol neu delerau a leolir ar dudalennau penodol gwefan Archifau Gwent.