Amdanom Ni

Agorwyd Archifau Gwent ar ei safle newydd yng Nglyn Ebwy yn 2011.

Mae'r cyfleusterau newydd, rhagorol yn cynnig:

 • amgylchedd delfrydol i chi ddefnyddio'r casgliad unigryw o ddogfennau
 • tua 10 cilomedr o storfa o'r math diweddaraf fel y medrir cadw'r Casgliad
  ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac y medrwn ddal ati i gasglu - rydym bob 
  amser yn awyddus i glywed gan bobl gyda dogfennau a allai fod o ddiddordeb
 • cyfleusterau darlithio a grŵp fel y gall pobl ddysgu mwy am ddefnyddio ein
  hadnoddau
 • stiwdio gadwraeth archif fodern lle medrwch weld y gwaith cywrain o 
  atgyweirio a chadwraeth yn mynd rhagddo

 Sefydlwyd Archifau Gwent yn 1938 fel Swyddfa Gofnodion Sir Fynwy, yn gwasanaethu'r 'hen' sir o'r enw hwnnw. Yn 1974, yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, daeth yn Swyddfa Gofnodion Sirol Gwent. Cafodd sir Gwent ei rhannu'n bum awdurdod unedol yn dilyn newidiadau pellach mewn llywodraeth leol yn 1996.

Mae Archifau Gwent yn awr yn gwasanaethu'r ardaloedd a wasanaethir gan yr awdurdodau hyn: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili (cyn ardal Bwrdeisdref Islwyn), Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen.

Archives Conclusion Of Audit Notice Advert 2020 21 003 Image