Eglwys a Chapel

Rydym yn gweithio ar ein catalog ar-lein newydd y gellir pori trwyddo’n gyfan gwbl, ond yn y cyfamser mae catalogau PDF i'w gweld isod. I gael ragor o wybodaeth am ein hadnoddau ar-lein gweler brif dudalen Casgliadau'r Archifau.

Cofrestrau Anghydffurfiol o fedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau

Cofnodion Bedyddwyr

Cofnodion Cynulleidfaol/Annibynwyr/Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Cofnodion Methodistiaid

Cofnodian Yr Eglwys yng Nghymru 

Cofrestrau Catholig o fedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau