Polisïau

Mae’r dogfennau polisi yn y dolennau isod yn rhoi mwy o fanylion am ein nodau a sut rydym yn eu cyflawni. Mae’r rhain yn ymwneud â meysydd gweithgaredd penodol, ond mae llawer o orgyffwrdd rhyngddynt, a dylid eu hystyried fel set gyffredinol o bolisïau.     

Mae ein polisïau wedi eu datblygu o safonau arferion gorau a chanllawiau, deddfwriaeth ac adborth gan ein rhanddeiliaid, ac maent yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.

 

Arfarnu

Cadwraeth Ddigidol

Casgliad Llyfrgell

Casgliadau Archif

Cyfryngau Cymdeithasol

Gofal a Chadwraeth Casgliadau

Gwirfoddolwyr

Gwybodaeth am Gasgliadau

Mynediad

Mynediad i Bobl Anab

Rheoli Casgliadau

Sut i gwyno