Ystafell Ymchwil

Mae ymweld ag Archifau Gwent yn golygu bod gennych fynediad i nifer helaeth o ddogfennau hanesyddol unigryw yn ein Hystafell Ymchwil.  Er mwyn cael y mwyaf o’ch ymweliad, ac i’n cynorthwyo i’w cadw’n ddiogel ar gyfer cenedlaethau i ddod, gofynnwn i chi ddilyn rhai camau syml.

Cofiwch fod Staff Archifau Gwent yno i’ch helpu – os oes gennych unrhyw amheuon neu os ydych yn ansicr, gofynnwch.

Cotiau a Bagiau

A fyddech cystal â gadael cotiau a bagiau yn yr ystafell gypyrddau. Nid oes angen arian i ddefnyddio’r cypyrddau; maent yn rhad ac am ddim.    Gofynnwn i bobl ddod â chyn lleied â phosibl i’r ystafell ymchwil.  Dewch â phensil a nodiadur.  Rydym hefyd yn caniatáu gliniaduron.  

Dod yn Ddefnyddiwr Archifau Gwent

Ydd angen i chi hefyd gofrestru ar gyfer Cerdyn Archifau cyn eich ymweliad. Rhoddir eich cerdyn i chi yn ystod eich ymweliad – dim ond angen dod â rhywbeth sy’n profi pwy ydych chi o’r rhestr.

Cyfarwyddyd

Dilynwch y ddolen yma i weld Rheolau’r Ystafell Ymchwil. Mae hyn yn esbonio’r yr hyn i’w wneud ac i’w osgoi yn Archifau Gwent.

Copïo Dogfennau

Gallwn gopïo'r mwyafrif o’r dogfennau, a chodir tâl am hyn.  Aelod o staff cymwys fydd yn copïo dogfennau er mwyn eu cadw’n ddiogel, felly bydd y gost yn uwch na’r gost mewn llyfrgell.  Serch hynny, am ffi fechan, fe allwch ddefnyddio camera digidol (heb fflach) i dynnu lluniau o’r dogfennau. Gwaherddir y defnydd o Sganwyr Llaw. Caniateir y defnydd o ddyfeisiau reprograffig pellach yn ôl disgresiwn y staff.

Defnyddio Dogfennau

Wrth ddefnyddio dogfennau, cymerwch ofal rhag i chi achosi difrod iddynt.  A fyddech cystal â:

 

  • Sicrhau bod eich dwylo yn lân a thrafod y dogfennau cyn lleied â phosibl.
  • Defnyddiwch bensiliau yn unig a pheidiwch â dos a beiros i’r Ystafell Ymchwil.
  • Ceisiwch osgoi pwyso ar ddogfennau neu eu rhoi o dan eich nodiadur.
  • Defnyddiwch bwysau a chynhalwyr – bydd y staff yn fodlon dangos i chi.
  • Peidiwch â llyfu’ch bysedd wrth droi tudalennau!          

Cymryd Egwyl

Mae croeso i chi ddefnyddio’r Ystafell Gyhoeddus ar gyfer unrhyw fwyd neu ddiod sydd gennych.  Mae byrbrydau syml a diodydd hefyd ar gael ar y safle.